ประกาศ เรื่องการรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ในงานประชุมใหญ่วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

ประกาศ เรื่องการรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ในงานประชุมใหญ่วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

การลงทะเบียน

ภายใน 18 ก.พ. 2561 ผ่าน เว็บลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

 •  3,500 บาท (รวมค่าเช่าชุดครุย ภาพถ่าย และค่าธรรมเนียมวุฒิบัตร)
 •  5,000 บาท (หากต้องการชุดครุย)
 •  ไม่เสียค่าลงทะเบียน สำหรับตัวแทนสถาบันฝึกอบรมที่มีชุดครุยแล้ว

ค่าลงทะเบียน “ไม่สามารถ” ขอคืนได้ หากยกเลิกการเข้าร่วมพิธี

โอนเงินเข้า

บัญชี “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย” ธนาคารทหารไทย เลขที่ 038-7-34345-2 กรุณาโอนเงินด้วยจุดทศนิยม 2 หลักเป็นเลขว. 2 ตัวท้าย

ผู้ลงทะเบียนเข้ารับวุฒิบัตรจะได้รับ

 1. ภาพรับวุฒิบัตร (บนเวที) ขนาด 10 x 12 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ พร้อม CD file ภาพ
  • ภาพ Portrait (ภาพเดี่ยว) ขนาด 10 x 12 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ
  • ภาพถ่ายหมู่ ขนาด 12 x 24 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ

หากต้องการภาพ หรือ file เพิ่มเติม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ติดต่อได้ที่ซุ้มถ่ายภาพ) ทางร้านจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัทเฟิส์ทดิจิตอลแลบจำกัด เบอร์โทร 02-671-4446

 1. คูปองรับชุดครุย คูปองถ่ายรูปและคูปองรับวุฒิบัตร ทาง E-mail ภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2561

ขั้นตอนการรับวุฒิบัตร และการถ่ายรูป

 1. หลังจากที่ลงทะเบียนผ่าน google form และโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อย แล้ว จะได้รับ E-mail ตอบรับจาก google form ว่าระบบได้รับการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว (ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียนได้)
 2. ฝ่ายลงทะเบียนรับวุฒิบัตรฯ จะทำการตรวจสอบ และส่ง E-mail ยืนยัน ว่าได้รับเงินเข้าบัญชีเรียบร้อย โดยจะแจ้งกลับทาง E-mail
 3. ตั้งแต่ 19-25 กุมภาพันธ์ ฝ่ายลงทะเบียนจะส่งคูปองสำหรับรับชุดครุย ถ่ายภาพ และเป็นลำดับเดียวกับลำดับในการรับวุฒิบัตร/เกียรติบัตร (โดยท่านที่ลงทะเบียนแต่ไม่ได้จ่ายเงินจะไม่ได้รับคูปองนี้)
 4. ในวันรับวุฒิบัตร สามารถขอรับครุย ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.-12:00 น. (ขอให้มารับด้วยตนเอง และนำคูปองที่ได้รับมาด้วย เพื่อความสะดวก)
 5. สามารถถ่ายรูปภาพ Portrait (ภาพเดี่ยว) ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.-12:30 น. หลังจากนั้นจะงดถ่ายรูปเพื่อเตรียมรับวุฒิบัตร (โปรดนำคูปองถ่ายภาพมาด้วย เพื่อความสะดวก)
 6. เวลา 13:00 น. ขอให้ผู้ที่รับวุฒิบัตรฯ เข้าห้องประชุมเพื่อเตรียมซ้อมรับวุฒิบัตร
 7. หลังรับวุฒิบัตรเสร็จสิ้นจะมีการถ่ายภาพหมู่ ร่วมกัน
 8. ขอให้คืนชุดครุย (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ซื้อ) ภายใน 17:30 น.

การแต่งกาย

 • ชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีสุภาพผูกเนคไท (ไม่สวมสูท) กางเกงสแลค รองเท้าหุ้มส้น
 • หญิง สวมชุดกระโปรงแบบสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น (ก่อนเข้าห้องพิธี แนะนำให้เก็บผมด้านขวา หรือรวบผมให้เรียบร้อย เพื่อให้เห็นใบหน้าได้ชัดเจนเมื่อถ่ายภาพ)  ไม่ควรนำสัมภาระเข้าในห้องพิธี ขอให้ฝากไว้กับญาติ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินไม่มีจุดบริการรับฝากของสำหรับผู้เข้ารับวุฒิบัตร
 • ผู้ติดตาม/ครอบครัว สามารถเข้าร่วมพิธีได้ โดยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินได้จัดที่นั่งบริเวณท้ายห้องไว้รับรอง (เข้านั่งได้ตั้งแต่เวลา 12.30 – 13.00 น.)

หมายเหตุ

 1. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาก่อนปี 2560 และต้องการเข้าร่วมการรับวุฒิบัตร ฝ่ายลงทะเบียนจะจัดทำเกียรติบัตรสำหรับแพทย์ฉุกเฉินให้แทน
 2. ใบเสร็จค่าลงทะเบียนรับได้ที่หน้างาน ช่วงลงทะเบียนเข้ารับวุฒิบัตร
 3. สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีรับวุฒิบัตร
  • สามารถขอรับวุฒิบัตรฯ ด้วยตนเองได้ในวันงาน โดยจ่ายค่าธรรมเนียม 700 บาท ที่หน้างาน ภายในเวลา 15:00 น. (ขอเป็นจำนวนเต็ม ไม่ต้องทอน)
  • หากไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นได้ โดยผู้รับมอบฉันทะต้องนำใบมอบฉันทะและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย
  • ผู้ที่ไม่สามารถมารับวุฒิบัตรในวันงานได้ สามารถขอรับวุฒิบัตรได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ชั้น 7 อาคารท่านผู้หญิงประภาศรีฯ โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการโดยเสียค่าธรรมเนียม 800 บาท โดยติดต่อที่ คุณนครินทร์ สมจันทร์ เบอร์โทรศัพท์ 098-678-9732
 4. สำหรับตัวแทนสถาบันฝึกอบรม/อฝส.วฉ ที่เป็นสักขีพยาน ขอให้ลงทะเบียนในแบบ form นี้ด้วย หากไม่มีชุดครุย สามารถเลือกได้ว่าต้องการเช่าตัด หรือตัดในราคาเดียวกัน และมีวิธีการโอนเงินเดียวกัน โดยจะได้รับ E-mail confirm ในลักษณะเดียวกัน