การประชุมวิชาการความรู้วิจัยเพื่อแพทย์ฉุกเฉิน TCEP Research Conference 2564

อบรมผ่านช่องทาง Microsoft Teams webinar วันที่ 23 ก.ค. , 27 ส.ค. และ 1 ต.ค. 2564

อัตราค่าลงทะเบียน:

  • สมาชิกวิทยาลัย: 500 บาท/ท่าน
  • บุคคลทั่วไป: 800 บาท/ท่าน

ลงทะเบียน

Image: