กำหนดการ และขั้นตอนการสมัครสอบ Comprehensive Life Support สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 พ.ศ. 2564

ผู้เข้าสอบ

 • ** รับสมัครสอบเฉพาะ แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 3 เท่านั้น **

กำหนดการสอบ

 • จำนวนผู้เข้าสอบต่อรอบ : รอบละ 40 คน
 • มีทั้งหมด 4 รอบ:
  1. วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 (สถานที่: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ)
  2. วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 (สถานที่:โรงพยาบาลศิริราช)
  3. วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 (สถานที่: โรงพยาบาลศิริราช)
  4. วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 (สถานที่: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ)
 • เปิดเลือกวันสอบ: 4 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00 น.
 • ปิดรับสมัคร: 15 ตุลาคม 2564 เวลา 16:00 น.

การโอนเงินค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

โอนเงินมาที่บัญชี

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เพื่อ อฝส.” เลขบัญชี 142-0-25854-0

ขั้นตอนการลงทะเบียน และสอบ comprehensive life support 2564

 1. login บัญชีผู้ใช้ หรือลงทะเบียน ระบบ learn.logroll07.com ถ้ายังไม่มีบัญชีผู้ใช้
 2. สมัครเข้าสอบ (สามารถดำเนินการล่วงหน้าได้):
 3. เลือกช่วงเวลาสอบ **ภายในช่วงเวลา 4 ต.ค. 2564 9.00 น. - 15 ต.ค. 2564 16.00 น. **: กดปุ่ม Become member of เพื่อเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ แล้วกดปุ่มยืนยัน "Become the member of ..." อีกครั้ง
 4. ส่งรายละเอียด และหลักฐานการโอนเงิน เมื่อส่งแล้วจะมี e-mail ยืนยันกลับไป
 5. เข้าสอบตามช่วงเวลาที่ระบุ (เกณฑ์การผ่าน 4 ใน 5 ข้อ)
 6. เมื่อสอบผ่านแล้ว จะสามารถเข้ามา download และ print certificate ได้

อ้างอิง: