ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยที่ เรื่องการรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ [updated 13/11/2563]

1. กำหนดการ

จัดให้มีพิธีรับวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่๓/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๓๐ น.

2. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม

  1. ผู้ที่สามารถเข้าร่วมพิธีที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว จำนวน 41 ท่าน (ตรวจสอบรายชื่อตามไฟล์เอกสารประกาศ)
  2. แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนกับแพทยสภา และมีสถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปี ๒๕๖๐และ ปี ๒๕๖๑ (ตรวจสอบรายชื่อได้ในประกาศคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยที่ ๑/๒๕๖๑)
  3. แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและมีสถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ทุกรุ่น)

3. การลงทะเบียน

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม- ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เท่านั้น(**ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้ถ้าลงทะเบียนช้ากว่า วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี ค่าลงทะเบียน ๕,๐๐๐ บาท ***ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียนและขอคืนเงินหากยกเลิกการเข้าร่วมพิธี โอนเงินเข้าบัญชี “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 142-0-25853-2 กรุณาโอนเงินด้วยจุดทศนิยม 2 หลักเป็นเลขว. 2 ตัวท้าย หลังจากที่ลงทะเบียนและโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะประกาศรายชื่อให้ทราบ ทาง website หลังจากวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และสาหรับผู้ที่ไม่ต้องการชุดครุยรับเงินคืน ๑,๐๐๐ บาท หลังคืนชุดครุยที่ วฉท.เรียบร้อยแล้ว ใบเสร็จค่าลงทะเบียนรับได้ที่หน้างาน

4. สิ่งที่ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ-ชุดครุย,วุฒิบัตรและเกียรติบัตรสมาชิกวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ของแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งหมด

๔ ใบ) ,คูปองอาหารสำหรับ ๒ ท่านในวันพิธีและรูปภาพ ๑ ชุด จัดส่งทางไปรษณีย์จากที่อยู่ในระบบลงทะเบียน ภายใน ๙๐ วันหลังวันพิธี ประกอบด้วย

๔.๑ รูปรับวุฒิบัตร (บนเวที) ขนาด ๑๐ x ๑๒ นิ้ว ๑ รูป ๔.๒ รูปเดี่ยว (Portrait) ขนาด ๑๐ x ๑๒ นิ้ว ๑ รูป ๔.๓ รูปถ่ายหมู่ ขนาด ๑๒ x ๒๔ นิ้ว ๑ รูป ๔.๔ CD ไฟล์ดเฉพาะรูปรับวุฒิบัตร (บนเวที) ๑ แผ่น (๑ ไฟล์ด) หากต้องการภาพ หรือ file เพิ่มเติม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ติดต่อได้ที่ซุ้มถ่ายภาพ) ทางร้านจะจัดส่งทางไปรษณีย์ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัทเฟิส์ทดิจิตอลแลบจำกัด เบอร์โทร 02-671-4446

5.การแต่งกาย

  • ชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีสุภาพผูกเนคไท (ไม่สวมสูท) กางเกงสแลคสีดำและ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
  • หญิง สวมชุดกระโปรงแบบสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ (ก่อนเข้าห้องพิธี แนะนาให้เก็บผมด้านขวา หรือรวบผมให้เรียบร้อย เพื่อให้เห็นใบหน้าได้ชัดเจนเมื่อถ่ายภาพ) ไม่ควรนาสัมภาระเข้าในห้องพิธี ขอให้ฝากไว้กับญาติ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินไม่มีจุดบริการรับฝากของสาหรับผู้เข้ารับวุฒิบัตร
  • ผู้ติดตาม/ครอบครัว สามารถเข้าร่วมพิธีได้ โดยได้จัดที่นั่งไว้รับรอง (นั่งได้ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐น.)

6. การติดต่อรับชุดครุย

ที่ร้าน ครุยนิชา เบอร์โทร 087-687-5887 (คุณกิ๊บ), เบอร์ร้าน 02-7187350 ที่อยู่ รามคำแหง 55 บางกะปิ กทม.10250 สามารถรับชุดที่ร้านได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถ้าท่านใดไม่สะดวกให้มารับในงานวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ๒๐๐ บาท (ชำระในวันงาน)